Zamknij

15.03.2012 ? Oświadczenie dot. utworu : “Zawsze Coś (Oj Tam Oj Tam)”

LOGO WMPInformujemy, iż firma POPARAZZI ? RADOSŁAW SZLĘDAK będąca jedynym właścicielem autorskich praw majątkowych do utworu ?Zawsze Coś (Oj Tam Oj Tam)” Muzyka i Słowa : Sylwester Gazda, wykonanie zespół: POWER PLAY jest wyłącznym decydentem w kwestiach licencji i emisji na platformach telewizyjnych i radiowych. W związku z powyższym za dostarczanie i emisję w/w treści bez zgody POPARAZZI ? RADOSŁAW SZLĘDAK osoby takie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności odszkodowawczej. Zostaną również zawiadomione organy ścigania o popełnieniu przestępstwa z art. 115 i nast. z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich nadawców radiowych i telewizyjnych (internetowych oraz naziemnych) o bezwzględne zaprzestanie emisji utworu wykonywanego przez zespół MODEL MT reprezentowanego przez p. Marka Tywończuka o tytule : ?OJ TAM OJ TAM?. Wymieniony zespół nie uzyskał licencji na swoją adaptacje od firmy POPARAZZI ? RADOSŁAW SZLĘDAK. (SKAN ORYGINALNEGO PISMA)